Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä:

Tilitoimisto Äly Oy.

Y-tunnus: 0691506-8.

Osoite: Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki.

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Rekisterin hoitaja: Kalle Antila

Puhelinnumero: 0407414826.

Sähköpostiosoite: kalle.antila@tilitoimistoaly.com

Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakasrekisterin kerääminen osoitteesta www.tilitoimistoaly.com.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Henkilötietoja kerätään asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitoon sekä palvelun toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö: Asiakasrekisteriin kerättävät tiedot: Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite sekä postitoimipaikka. Lisäksi asiakasyrityksen y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite sekä postitoimipaikka.

Tietojen säilytysaika: Henkilötiedot säilytetään koko sopimuskauden ajan sekä sen jälkeen niin kauan, että sopimussuhteeseen liittyvät asiat on hoidettu.

Säännönmukaiset tietolähteet: Yrityksen internetsivuilta kerätään kävijätietoja Google Analytics-ohjelmalla. Google Analyticsin tietosuojakäytänteistä löydä tietoa täältä ja täältä. Yrityksen internetsivuilta kerätään kävijätietoja Facebook-pikselin avulla. Facebookin tietosuojakäytänteistä löydät tietoa täältä ja täältä.

Yhteydenottolomakkeen kautta kerättävät tiedot: Nimi, yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vapaamuotoinen viesti. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on myynti ja markkinointi ja yhteystiedot jättäneisiin voidaan ottaa yhteyttä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Sivuilta kerättyjä tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojaus: Sivuilta kerätyt tiedot säilytetään salasanojen takana.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, postamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen.