Ulkoistettu talousjohtaja - CFO-palvelut

Tarvitseeko yrityksesi osa-aikaista talousjohtajaa, talouspäällikköä, CFO:ta tai Controlleria? ÄlyCFO palveluksessasi!


Ulkoistettu talousjohtaja (CFO) yrityksesi johdon sparraajaksi

Yritystoiminnan kasvaessa myös taloushallinnon ja erityisesti talousjohtamisen merkitys kasvaa. Onko yrityksesi kasvu siinä vaiheessa, että kokeneen talousjohtajan (CFO:n) tai Controllerin palveluille olisi tarvetta, mutta yrityksellesi ei ole mahdollista palkata omaa työntekijää? Ulkoistettu osa-aikainen talousjohtaja (CFO) tai Controller on oikea ratkaisu tähän ongelmaan.

Yrityksen osaava ja kokenut talouspäällikkö on tärkeä tekijä yrityksen menestyksessä. Ammattitaitoinen ja kokenut talousjohtaja on kokeneen kirjanpitäjän lisäksi kasvavan yrityksen tärkein työntekijä taloushallinnon puolelta. Ulkoistetut talousjohtaja- tai Controller-palvelut sopivat monimuotoisesti erilaisiin tilanteisiin yrityksestä riippuen. Yrityksellesi saattaa tulla äkillistä tarvetta talouden tehostamiselle tai tarvitset jatkuvaa apua budjetoinnille, erilaisille ennusteille, laskelmille ja raporteille. Talousjohtaja kartoittaa yrityksesi taloustilanteen ja tekee suunnitelman tarvittavista työkaluista parempaan talouden seurantaan.

Palvelun hyödyt

 • Pysyt ajan tasalla yrityksesi talouden tilanteesta
 • Saat ajantasaiset ja hyödylliset raportit kuukausittain
 • Säästää yrityksen aikaa ja rahaa 
 • Hyvin hoidettu talous on vahva perusta yrityksen liiketoiminnalle
 • Kustannustehokas vaihtoehto talouspäällikön palkkaamiselle

Räätälöidyt palvelut yrityksesi tarpeisiin

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat talousjohtajan CFO:n tai Controllerin, mutta joiden ei ole kannattavaa palkata omaa talousjohtajaa. Saat kauttamme kokeneen ja ammattitaitoisen talousjohtajan joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan, esimerkiksi muutamaksi päiväksi kuukaudessa.

Yrityksen taloushallinnon tarpeet muuttuvat yrityksen kasvaessa. Yritykselle saattaa tulla tarvetta budjetoinnille, ennusteille sekä erilaisille sisäisille ja ulkoisille laskelmille. Myös raportoinnin tarve saattaa muuttua ja lisääntyä. 

Tilitoimisto Älyn kautta saat joustavat talousjohtajan/talouspäällikön/CFO:n ja Controllerin palvelut, jotka räätälöidään aina asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Yrityksen talouden tilasta tehdään ajantasainen kartoitus ja selvitetään tulevaisuuden tarpeet, sekä etsitään oikeat työkalut tavoitteiden ratkaisemiseksi. 

Mitä palvelut sisältävät?

Talousjohtaja/talouspäällikkö/CFO 

Talousjohtajan osaaminen koostuu laajasti erilaisista tehtävistä. Talousjohtaja osaamiseen kuuluu laajasti taloushallinto sisältäen kirjanpidon ja verotuksen, yrityksen sisäinen ja ulkoinen laskenta, taloussuunnittelu (budjetointi ja muut ennusteet) ja raportointi. Talosjohtaja, talouspäällikkö tai CFO toimii yrityksesi talouden sparraajana, joka vastaa ja kehittää talouden prosesseja, on mukana liiketoiminnan suunnittelussa ja yrityksen johdon apuna.

Kaikki palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan, mutta esimerkki, mitä palvelu voisi sisältää sinun kohdallasi:

 • Yrityksen talouden ja taloushallinnon prosessien alkukartoitus
 • Talouden prosessien tehostaminen
 • Yrityksen tulevaisuuden tavoitteiden kartoitus
 • Yrityksen tavoitteisiin ja liiketoimintaan perustuen sopivat laskelmat, esim. budejotointi, kassavirtaennusteet, talouden tunnusluvut
 • Etätapaaminen kerran kuukaudessa
 • Raportointi kerran kuukaudessa
 • Määräaikainen esim. 6 kk tai jatkuva sopimus