Ajankohtaista: tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimiseen lisäaikaa

08/04/2021

Tilinpäätöksille kahden kuukauden lisäaika

Kila eli Kirjanpitolautakunta antoi 23.3.2021 omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi kahdella kuukaudella. 

Tilinpäätöksen osalta voi poiketa lain määrittelemästä määräajasta, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa;
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa;
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän kuukauden määräajan päättymistä; ja
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Yhteisöjen veroilmoituksille kuukauden lisäaika

Tänään 8.4.2021 Verohallinto myönsi koronatilanteesta johtuen yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, veroilmoituksille kuukauden lisäajan. Veroilmoituksen voi nyt antaa normaalin neljän kuukauden sijaan viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Verohallinnon päätös koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Tällaisten yritysten on annettava veroilmoitus 31.5.2021 mennessä. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua. 

Lisäajasta huolimatta Verohallinto toivoo, että yhteisöt antaisivat veroilmoituksensa normaalissa määräajassa, mikäli se on mahdollista.